Back to Top

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kylttikeskus.fi / Consult It Finland
Ruosilantie 14
00390 Helsinki
info@kylttikeskus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus;

Rekisterin käyttötarkoitus on tilausten käsittely ja asiakassuhteiden hoito ja ylläpito sekä tutkimuksellinen yrityksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisterin tietoja käytetään tiedottamiseen ja asiakkaan luvalla mahdollisesti markkinointitarkoituksiin Suomen lain mukaisesti. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen, selvittämiseen ja estämiseen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkaan tekemien tilausten tiedot (mm. päivämäärät, tuotteet, osoitetiedot), asiakkaan itsensä lisäämät muut tiedot (mm. asiakkaan muistilistat, tuotearvostelut). Asiakkaan tekemistä toimenpiteistä tallennetaan myös aika- ja päivämäärätiedot sekä käyttäjän verkkoon liitetyn koneen yksilöivät tunnistetiedot (IP-osoite). Tilauksiin liittyvät puhelut saatetaan nauhoittaa em. tietojen varmistamiseksi.

Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan. Nauhoitetut puhelut poistetaan 30 vrk:n sisällä siitä, kun nauhoite on käynyt tarpeettomaksi (tiedot siirretty asiakasrekisteriin, asiakas on vahvistanut tilauksen oikeellisuuden yms).

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä tai asiakkaan myöhemmin päivittäessä tietojaan. Tarvittaessa rekisterin tietoja voidaan päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Rekisteriin voidaan lisätä myös tietoa asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista ja viestittelyistä (mm. puhelin- ja sähköposteista).

Tietojen oikeellisuus

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti tarkista tietojen oikeellisuutta. Sivustolle sisäänkirjoittautuneella asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa, päivittää ja täydentää itse syöttämiään henkilötietoja. Asiakkaalla on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot paitsi em. tavalla omatoimisesti myös ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan erillistä lupaa. Epäillyissä väärinkäytöstapauksissa voidaan tietoja luovuttaa viranomaisten käyttöön. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu asianmukaisin salasanoin ja palomuurein. Rekisteriin on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka sitä työtehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat. Rekisterin tiedostot sisältävä palvelin sijaitsee Euroopan Unionin alueella asianmukaisesti lukitussa ja valvotussa tilassa. Puhelunauhoitteet säilytetään erikseen asianmukaisesti suojattuna.

Verkkokaupan toteutus: Consult It Finland